Regulamin i Prywatność

 Warunki i zasady

Niniejsze warunki ("Warunki") regulują korzystanie przez użytkowników ("Ty" lub "Twój") ze strony internetowej uk.naturecan.com ("Strona") oraz Twoje relacje z:

(i) Naturecan Ltd., której siedziba znajduje się pod adresem. Naturecan Ltd, Bank Chambers, St. Petersgate, Stockport, SK1 1AR, Wielka Brytania.

Email: support-uk@naturecan.com
Strona internetowa: https://uk.naturecan.com/

Numer VAT: GB330461635

© 2020 Naturecan LTD, zarejestrowana w Anglii i Walii.
Numer firmy: 11973527

Naturecan zapewnia, że ani teraz, ani w przyszłości nie będzie sprzedawać żadnych środków farmaceutycznych na receptę lub bez recepty, efedryn ani żadnych innych substancji zabronionych przez WADA.

("my", "nasz" lub "nas"). Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi, ponieważ wpływają one na Twoje prawa i zobowiązania wynikające z przepisów prawa. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, prosimy nie uzyskiwać dostępu do Strony ani z niej nie korzystać. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, prosimy o kontakt z nami.

1. Umowa

Korzystając z Witryny zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków.

2. Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do:

Aktualizowania niniejszych Warunków od czasu do czasu, a o wszelkich zmianach będziemy informować poprzez odpowiednie ogłoszenie na Stronie.

Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie, czy takie zmiany zostały wprowadzone.

Zmiany będą miały zastosowanie do korzystania z Witryny po podaniu przez nas takiego ogłoszenia. Jeśli nie chcesz zaakceptować nowych Warunków, nie powinieneś kontynuować korzystania z Witryny.

Jeśli kontynuujesz korzystanie ze Strony po dacie wejścia w życie zmian, Twoje korzystanie ze Strony oznacza zgodę na związanie się nowymi Warunkami; i modyfikować lub wycofywać, tymczasowo lub na stałe, tę Stronę i materiały w niej zawarte (lub jakąkolwiek ich część) bez powiadomienia o tym, a Ty potwierdzasz, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie za jakiekolwiek modyfikacje lub wycofanie Strony lub jej zawartości.

3. Rejestracja

Gwarantujesz, że:

Produkty zakupione na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i domowego i nie są przeznaczone do odsprzedaży. Powiadomisz nas niezwłocznie o wszelkich zmianach w danych osobowych, wysyłając e-mail do naszych przedstawicieli obsługi klienta na:

support-uk@naturecan.com

4. Polityka prywatności

Wszystkie Państwa dane osobowe będziemy traktować jako poufne i wykorzystamy je wyłącznie zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Podczas dokonywania zakupów na tej stronie internetowej poprosimy Państwa o wprowadzenie danych osobowych w celu identyfikacji Państwa, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy, adres dostawy, karta kredytowa lub inne informacje dotyczące płatności. Potwierdzamy, że informacje te będą przez nas przechowywane zgodnie z rejestracją, którą posiadamy w biurze Komisarza Danych Osobowych.

5. Ochrona Państwa bezpieczeństwa

Aby upewnić się, że Państwa karta kredytowa, debetowa lub płatnicza nie jest używana bez Państwa zgody, sprawdzimy poprawność nazwiska, adresu i innych danych osobowych dostarczonych przez Państwa podczas procesu zamówienia w odpowiednich bazach danych osób trzecich.

Bardzo poważnie podchodzimy do ryzyka oszustw internetowych. W związku z rosnącą liczbą fałszywych transakcji kartami kredytowymi, dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie zamówienia były dokładnie sprawdzane z wykorzystaniem dostarczonych już informacji. Istnieje możliwość, że skontaktujemy się z Państwem w celu przeprowadzenia dodatkowych kontroli bezpieczeństwa i prosimy o współpracę, aby umożliwić nam ich przeprowadzenie. Nie będziemy tolerować transakcji oszukańczych i takie transakcje będą zgłaszane do odpowiednich organów.

Akceptując niniejsze warunki, wyrażasz zgodę na przeprowadzenie takich kontroli.

Podczas przeprowadzania tych kontroli dane osobowe dostarczone przez Państwa mogą zostać ujawnione zarejestrowanej Agencji Informacji Kredytowej, która może prowadzić rejestr tych informacji. Mogą być Państwo pewni, że odbywa się to tylko w celu potwierdzenia Państwa tożsamości, że nie jest przeprowadzana kontrola kredytowa i że nie będzie to miało wpływu na Państwa ocenę kredytową. Wszystkie informacje dostarczone przez Państwa będą traktowane bezpiecznie i ściśle zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 roku.

6. Zgodność

Witryna może być używana wyłącznie do celów zgodnych z prawem i w sposób zgodny z prawem. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, statutów i regulacji dotyczących Strony i jej użytkowania. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać ani nie przesyłać za pośrednictwem Witryny:

wszelkich wirusów komputerowych lub czegokolwiek innego, co ma na celu zakłócenie, przerwanie lub zaburzenie normalnych procedur operacyjnych komputera; oraz wszelkich materiałów, które są zniesławiające, obraźliwe lub mają charakter obsceniczny.

7. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się w pełni zabezpieczyć, bronić i utrzymywać nas, a także naszych urzędników, dyrektorów, pracowników i dostawców, w stanie nieszkodliwości natychmiast na żądanie, od i przed wszelkimi roszczeniami, stratami, kosztami i wydatkami, w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi, wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków przez użytkownika, lub wszelkimi innymi zobowiązaniami wynikającymi z korzystania z tej strony internetowej lub jakiejkolwiek innej osoby uzyskującej dostęp do strony internetowej przy użyciu danych osobowych.

8. Linki do stron trzecich

Jako udogodnienie dla naszych klientów, strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych lub materiałów, które są poza naszą kontrolą. Dla Państwa informacji, nie jesteśmy odpowiedzialni za takie strony internetowe lub materiały, ani nie dokonujemy ich przeglądu lub nie popieramy. Nie ponosimy odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za praktyki ochrony prywatności lub zawartość takich stron internetowych, ani za jakiekolwiek szkody, straty lub wykroczenia spowodowane lub rzekomo spowodowane w związku z, wykorzystaniem lub poleganiem na wszelkich takich reklamach, treściach, produktach, materiałach lub usługach dostępnych na takich zewnętrznych stronach internetowych lub zasobach.

9. Zamówienia

Wszystkie zamówienia podlegają akceptacji i dostępności. Jeśli zamówiony towar nie jest dostępny, zostaniesz o tym powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej (lub w inny sposób, jeśli nie podano adresu e-mail) i będziesz miał możliwość albo poczekać, aż przedmiot będzie dostępny z magazynu, albo anulować zamówienie.

Wszelkie zamówienia złożone przez Państwa będą traktowane jako oferta zakupu towarów lub usług od nas, a my mamy prawo do odrzucenia takich ofert w dowolnym momencie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie automatyczne potwierdzenie zamówienia, które może otrzymać od nas, nie jest równoznaczne z przyjęciem przez nas oferty zakupu towarów lub usług reklamowanych na stronie internetowej. Zawarcie umowy między Tobą a nami nastąpi, gdy (i) obciążymy Twoją kartę kredytową lub debetową lub (ii) wyślemy Ci towary lub rozpoczniemy świadczenie usług, w zależności od tego, co nastąpi później.

Dołożymy wszelkich starań, w zakresie w jakim będziemy w stanie to zrobić, aby szczegóły Twojego zamówienia i płatności były bezpieczne, ale w przypadku braku zaniedbania z naszej strony nie możemy być odpowiedzialni za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść, jeśli osoba trzecia uzyska nieautoryzowany dostęp do jakichkolwiek danych dostarczonych przez Ciebie podczas uzyskiwania dostępu lub składania zamówienia na Stronie.

Produkty sprzedawane na Stronie nie są przeznaczone do odsprzedaży lub dystrybucji. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówień i/lub zawieszenia kont, jeśli uważamy, że produkty są zamawiane z naruszeniem tego postanowienia.

Użytkownik ponosi ryzyko związane z produktami po ich dostarczeniu na adres dostawy, który został określony podczas zamawiania produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku podania nieprawidłowego adresu dostawy lub nieodebrania produktów z podanego adresu dostawy.

10. Prawo do rezygnacji

Jeśli zakupiłeś towary lub usługi jako konsument (tj. do użytku prywatnego w przeciwieństwie do użytku biznesowego), należy pamiętać, że masz prawo do odstąpienia od każdej umowy zawartej z nami w ciągu 14 dni od dnia, w którym wejdziesz w fizyczne posiadanie towarów.

Jeśli chcesz anulować umowę zgodnie z tą klauzulą, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Zwrotów.

11. Cena i płatność

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT (jeśli dotyczy) i są poprawne w momencie ich wprowadzenia do systemu. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zmiany cen w dowolnym czasie bez powiadomienia.

Zamówienia z adresem dostawy poza Wielką Brytanią mogą podlegać cłom importowym i podatkom (w tym VAT), które są pobierane po dotarciu dostawy do kraju przeznaczenia. Wszelkie takie dodatkowe opłaty muszą być ponoszone przez użytkownika. Należy pamiętać, że polityka i praktyki celne różnią się znacznie w zależności od kraju. Zalecamy skontaktowanie się z lokalnym urzędem celnym w celu uzyskania informacji.

Należy pamiętać, że w przypadku wysyłki towarów spoza Wielkiej Brytanii, przesyłki transgraniczne mogą podlegać otwarciu i kontroli przez organy celne. W odniesieniu do wszystkich towarów wysyłanych do Państwa na adres poza Wielką Brytanią, są Państwo uważani za importera towarów i dlatego muszą Państwo przestrzegać wszystkich praw i przepisów kraju, do którego towary są dostarczane.

Płatności można dokonać za pomocą dowolnej głównej karty kredytowej lub debetowej. Płatność zostanie pobrana i rozliczona z Twojego konta przed wysyłką towaru lub świadczeniem usługi na Twoją rzecz. Jeśli płatność ma być dokonana za pomocą karty kredytowej, wartość preauth w wysokości £0.01 zostanie zatrzymana na karcie do czasu zatwierdzenia płatności przez wystawcę karty.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy cena podana na stronie kasy jest błędna, a my odkryjemy to przed przyjęciem Twojego zamówienia zgodnie z klauzulą 9, nie jesteśmy zobowiązani do sprzedania Ci towarów po podanej cenie. Zawsze staramy się zapewnić, że ceny towarów pokazane na naszej stronie internetowej są dokładne, ale czasami mogą wystąpić prawdziwe błędy. Jeśli odkryjemy błąd w cenie zamówionych przez Ciebie towarów, poinformujemy Cię o tym jak najszybciej i damy Ci możliwość ponownego potwierdzenia zamówienia w prawidłowej cenie lub anulowania go. Jeśli anulujesz zamówienie i już zapłaciłeś za towary, otrzymasz pełny zwrot pieniędzy.


Użytkownik potwierdza, że używana karta kredytowa lub debetowa należy do niego. Wszyscy posiadacze kart kredytowych/debetowych podlegają sprawdzeniu poprawności i autoryzacji przez wystawcę karty. Jeśli wystawca Twojej karty płatniczej odmówi lub z jakiegokolwiek powodu nie autoryzuje płatności na naszą rzecz, nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie za jakiekolwiek opóźnienie lub brak dostawy.

Jeśli płatność kartą kredytową lub debetową z jakiegokolwiek powodu nie zostanie przetworzona pomyślnie, zastrzegamy sobie prawo do ponownej próby przetworzenia płatności. Powiadomimy Cię z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem o każdej próbie przetworzenia płatności, wysyłając wiadomość na adres e-mail, który nam podałeś. Jeśli nie chcesz, abyśmy ponownie próbowali przetworzyć płatność, musisz anulować zamówienie w ciągu 48 godzin od wysłania przez nas tego e-maila.

Możesz użyć tylko jednego kodu rabatowego przy każdym zamówieniu. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania zamówienia, w którym dodano więcej niż jeden kod rabatowy do koszyka.

Pozwalamy Ci korzystać z kodów rabatowych ściśle na zasadach i warunkach, na których zostały wydane, które, między innymi, mogą obejmować warunki odnoszące się do uprawnienia do korzystania z nich i maksymalnej wartości zamówienia.

Prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed złożeniem zamówienia, ponieważ zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania wszelkich zamówień, które nie są zgodne z tymi warunkami, nawet jeśli karta kredytowa lub debetowa została obciążona. Jeśli istnieje jakakolwiek niezgodność między warunkami, na których wydano kody rabatowe, a niniejszymi warunkami, warunki kodu rabatowego mają pierwszeństwo. Kopię warunków kodów rabatowych można uzyskać wysyłając e-mail lub dzwoniąc do naszego działu obsługi klienta.

12. Uprawnienia do zakupu

Aby kwalifikować się do zakupu towarów na tej stronie i zgodnie z prawem zawierać i formować umowy na tej stronie zgodnie z prawem angielskim, musisz:

Oferując zakup towarów i usług oświadczasz nam, że masz 18 lat lub więcej i upoważniasz nas do przekazywania informacji (w tym zaktualizowanych informacji) do uzyskania informacji od osób trzecich, w tym, ale nie wyłącznie, numerów Twoich kart debetowych lub kredytowych lub raportów kredytowych w celu uwierzytelnienia Twojej tożsamości, zatwierdzenia Twojej karty kredytowej, uzyskania wstępnej autoryzacji karty kredytowej i autoryzacji poszczególnych transakcji zakupu.

13. Własność intelektualna

Zawartość strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi, bazami danych i innymi prawami własności intelektualnej, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały i treści dostarczone jako część strony internetowej pozostają w posiadaniu naszym lub naszych licencjodawców.

Użytkownik może pobierać i wyświetlać zawartość Strony na ekranie komputera, przechowywać taką zawartość w formie elektronicznej na dysku (ale nie na serwerze lub innym urządzeniu pamięci masowej podłączonym do sieci) lub wydrukować jedną kopię takiej zawartości na własny, niekomercyjny użytek, pod warunkiem, że zachowa wszystkie prawa autorskie i uwagi dotyczące własności. Nie można w inny sposób powielać, modyfikować, kopiować lub dystrybuować ani wykorzystywać w celach komercyjnych żadnych materiałów lub treści zamieszczonych w Serwisie.

14. Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od wszelkich innych postanowień Warunków, nic w tych Warunkach:

Strona internetowa jest dostarczana na zasadzie "tak jak jest" i "tak jak jest dostępna" bez żadnych oświadczeń ani zapewnień i nie udzielamy żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, w odniesieniu do niej i jej użytkowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie możemy zagwarantować i nie możemy być odpowiedzialni za bezpieczeństwo lub prywatność strony internetowej i wszelkich informacji dostarczanych przez użytkownika. Użytkownik musi ponosić ryzyko związane z korzystaniem z Internetu.

Chociaż będziemy starać się zapewnić, że materiały zawarte na Stronie są poprawne, renomowane i wysokiej jakości, nie możemy przyjąć odpowiedzialności, jeśli tak nie jest. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia, ani za wyniki uzyskane w wyniku wykorzystania takich informacji, ani za jakiekolwiek problemy techniczne, które mogą wystąpić na Stronie. Jeśli zostaniemy poinformowani o jakichkolwiek nieścisłościach w materiałach na Stronie, postaramy się je poprawić tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.

W szczególności zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności w związku z poniższym:

W pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zgadzasz się, że nie będziemy odpowiedzialni wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek szkody wynikowe lub przypadkowe (oba te pojęcia obejmują, bez ograniczeń, czystą stratę ekonomiczną, utratę zysków, utratę działalności, utratę przewidywanych oszczędności, zmarnowane wydatki, utratę prywatności i utratę danych) lub jakiekolwiek inne pośrednie, specjalne lub karne szkody, które wynikają z lub są związane ze Stroną internetową.

15. Odstąpienie od umowy

Jeżeli jakakolwiek część Warunków zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalną, wówczas postanowienie to zostanie uznane za wyłączone z niniejszych Warunków i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Warunków.

16. Zrzeczenie się

Żadne zrzeczenie się przez nas nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek postępowania lub kolejnego naruszenia jakiegokolwiek postanowienia.

17. Całość umowy

Niniejsze Warunki stanowią całkowitą podstawę wszelkich porozumień zawartych pomiędzy Tobą a nami.

18. Prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii, a wszelkie spory będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy angielskie.

19. Recenzje

Jeśli prześlesz recenzję, udzielasz nam niewyłącznego, wolnego od tantiem, wieczystego, nieodwołalnego i w pełni sublicencjonowalnego prawa do używania, reprodukcji, modyfikacji, adaptacji, publikacji, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, dystrybucji i wyświetlania tych treści na całym świecie w dowolnych mediach.

Przyznajesz uk.naturecan.com i jego podlicencjobiorcom prawo do używania nazwy, którą podajesz w związku z takimi treściami, jeśli oni tak zdecydują.

Zgadzasz się zrzec prawa do bycia identyfikowanym jako autor takich treści oraz prawa do sprzeciwu wobec uwłaczającego traktowania takich treści.

Zgadzasz się wykonać wszystkie dalsze czynności niezbędne do udoskonalenia któregokolwiek z powyższych praw przyznanych przez Ciebie uk.naturecan.com, w tym wykonanie aktów i dokumentów, na żądanie uk.naturecan.com.

Oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś właścicielem lub w inny sposób kontrolujesz wszystkie prawa do treści, które zamieszczasz; że w dniu, w którym treść lub materiał jest przesyłany do uk.naturecan.com.

20. Konkursy

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków bez powiadomienia od czasu do czasu.Niniejsze zasady będą uważane za mające zastosowanie do każdego konkursu, chyba że jakiekolwiek szczegółowe instrukcje w konkursie stanowią inaczej.

Przystępując do konkursu, uczestnicy będą uważani za osoby, które przeczytały i zrozumiały niniejsze Warunki i będą nimi związane. Wszystkie nasze decyzje będą ostateczne i wiążące i nie będzie prowadzona żadna korespondencja.

Każda osoba, która jest pracownikiem lub członkiem najbliższej rodziny pracownika Naturecan Ltd. lub inna osoba, która jest bezpośrednio związana z organizacją danego konkursu, nie kwalifikuje się do udziału.

Wszyscy uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat, chyba że określono lub sugeruje się inne ograniczenie wiekowe. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat, powinni wcześniej uzyskać pozwolenie od swoich rodziców lub opiekunów.

Wszystkie zgłoszenia muszą wpłynąć przed upływem terminu określonego w konkursie. Zgłoszenia zostaną uwzględnione po ich przesłaniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za zgłoszenia, które zostały źle skierowane, zagubione z przyczyn technicznych lub innych lub otrzymane po terminie zamknięcia.

Zastrzegamy sobie bezwzględne prawo do dyskwalifikacji bez uprzedzenia wszelkich zgłoszeń do konkursu, w którym naszym zdaniem zastosowano niewłaściwe środki techniczne i/lub które naszym zdaniem są oszustwem.

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za swoje koszty dostępu do sieci komputerowych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za: (i) jakiekolwiek nieprzestrzeganie przez zwycięzcę lub jakiegokolwiek uczestnika niniejszych warunków; (ii) jakiekolwiek zakłócenia, opóźnienia lub błędne kierowanie zgłoszeń; lub (iii) jakiekolwiek awarie serwerów, systemów lub sieci, nieprawidłowe działanie lub niedostępność.

Będziemy organizatorem wszystkich konkursów podlegających niniejszemu regulaminowi, o ile nie zaznaczono inaczej.

20.1 Nagrody

Jeśli z jakiegokolwiek powodu reklamowana nagroda nie jest dostępna, zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia jej podobną nagrodą o równoważnej lub większej wartości.

W każdym gospodarstwie domowym przyznana zostanie tylko jedna nagroda.

Nie będzie gotówki ani innej alternatywy dla oferowanej nagrody, a nagrody nie podlegają przeniesieniu.

20.2 Powiadomienie

Nazwisko zwycięzcy zostanie wybrane w losowaniu, po dacie zakończenia, spośród wszystkich otrzymanych ważnych zgłoszeń.

Zwycięzca nagrody zostanie powiadomiony w ciągu 28 dni po ustaleniu zwycięzcy.

Prosimy o uwzględnienie 28 dni na dostarczenie wszystkich nagród.

Jeśli zwycięzca konkursu nie jest w stanie odebrać nagrody z jakiegokolwiek powodu lub jeśli nie można go powiadomić po podjęciu rozsądnych starań, możemy rozporządzić nagrodą w sposób, jaki uznamy za stosowny, nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności wobec zwycięzcy.

W każdym konkursie, na jednego uczestnika/adres e-mail przypada tylko jedna nagroda. Nazwiska zwycięzców będą dostępne na życzenie.

Nazwiska zwycięzców mogą zostać opublikowane na naszej stronie internetowej i/lub na naszym Facebooku, Twitterze lub innej platformie mediów społecznościowych.

20.3 Odbieranie nagród

Nagrody konkursowe/bilety mogą być ograniczone do określonych okresów w roku i o ile nie określono inaczej, wszystkie nagrody muszą zostać odebrane w ciągu sześciu miesięcy od daty losowania konkursu.

Jeśli nagrody mają być dostarczone przez osoby trzecie, zwycięzca będzie musiał dopełnić wszelkich stosownych formalności związanych z rezerwacją lub innych formalności bezpośrednio z takimi dostawcami. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania/niedbalstwo jakichkolwiek innych osób lub firm.

21 Oferty/Zniżki

Zniżki na witrynę/wybrane pozycje

Zniżka stosowana w koszyku, z wyłączeniem darmowych prezentów i innych przedmiotów promocyjnych. Maksymalna wartość rabatu i procent rabatu będą się różnić w zależności od promocji.

Rabaty procentowe

Rabat przyznawany po spełnieniu warunków oferty. Maksymalna wartość i procent rabatu zależy od promocji.

 

Zmniejszanie rabatów

Wartość procentowa rabatu zmniejsza się okresowo w czasie, jak podano. Maksymalna wartość rabatu i procent rabatu będą się różnić w zależności od promocji.

Ceny "Było/Nie było

Rabat automatycznie stosowany do produktów, jak pokazano na stronach produktów. W niektórych przypadkach, ceny Was/Now mogą być łączone z kodem oferty, jednak jest to zależne od promocji.

Bezpłatne prezenty

Prezent(y) automatycznie dodawane do koszyka, gdy spełnione są wymagania oferty. W niektórych przypadkach, prezenty muszą być dodane do koszyka ręcznie, więc zostaną podane dodatkowe informacje.

Darmowa dostawa

Zastosowana przy kasie, zniżka będzie równa kosztom dostawy do danego kraju. Wysyłka do innych krajów może nadal wiązać się z opłatą. "Darmowa dostawa do Wielkiej Brytanii" odnosi się wyłącznie do kontynentalnej części Wielkiej Brytanii i nie obejmuje Irlandii Północnej.

Multi-Buy

Rabat dotyczy najtańszej pozycji w koszyku, która spełnia wymagania promocyjne.

Wyjątki

Bony upominkowe i inne specjalnie określone pozycje są wyłączone z rabatu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany listy wyłączonych produktów w dowolnym momencie. W jednym koszyku może być zastosowany tylko jeden kod rabatowy.

 

 

Zespół www.naturecan.pl zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest zachowanie Twojego zaufania i pewności, że prowadzimy naszą stronę internetową zgodnie z przepisami i że jesteśmy transparentni w zakresie gromadzonych danych i ich wykorzystania. Poniższe informacje powinny wyjaśniać, jakie informacje są zbierane od Ciebie i dlaczego musimy to zrobić.

Odwiedzający naszą stronę internetową

Podczas odwiedzania witryny www.naturecan.pl korzystamy z popularnej usługi zewnętrznej o nazwie Google Analytics, która gromadzi standardowe informacje z dziennika internetowego oraz szczegóły dotyczące zachowania odwiedzających podczas przeglądania strony internetowej. To daje nam informacje, takie jak częstotliwość przeglądania strony internetowej, gdzie są nasi goście i jak nas znaleźli. Wszystkie te informacje są anonimowe i wykorzystujemy je do analizowania wzorców ruchu w witrynie, a następnie możemy wprowadzać zmiany na podstawie tych danych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie. Możesz przeczytać więcej o szczegółach w naszej polityce plików cookie.

Jedyne gromadzone przez nas dane, które mogą być danymi osobowymi, to informacje, które nam konkretnie przekazujesz. Może to być Twoje imię i adres e-mail, jeśli zdecydujesz się na subskrypcję naszego biuletynu, lub może to być Twoje dane rozliczeniowe i informacje o dostawie podczas procesu finalizowania transakcji.

Subskrypcja newslettera

Abyśmy mogli Cię informować o tym, co dzieje się na stronie internetowej lub informować Cię o ofertach i ofertach, prosimy o podanie adresu e-mail i imienia i nazwiska. Nie przekazujemy ich żadnym innym organizacjom i firmom. Robimy to za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy, MailChimp, i właśnie tego używamy, aby dostarczyć Ci nasz biuletyn. Gromadzimy statystyki dotyczące otwierania wiadomości e-mail i kliknięć za pomocą standardowych technologii branżowych, aby pomóc nam monitorować i ulepszać nasze biuletyny e-mailowe. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Mailchimp przetwarza swoje dane, zapoznaj się z informacją o ochronie prywatności MailChimp’s. Możesz oczywiście zrezygnować z subskrypcji naszego biuletynu w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z subskrypcji u dołu naszych wiadomości e-mail lub wysyłając wiadomość e-mail na adres support-pl@naturecan.com i żądając usunięcia Twojego adresu e-mail.

Wybór i przeliczanie walut

Korzystając z naszej witryny, użytkownik (gość) wyraża zgodę na przetwarzanie adresów IP przez osoby trzecie w celu ustalenia lokalizacji w celu przeliczenia waluty. Wyrażasz również zgodę na przechowywanie tej waluty w sesyjnym pliku cookie w przeglądarce (tymczasowy plik cookie, który jest automatycznie usuwany po zamknięciu przeglądarki). Robimy to, aby wybrana waluta pozostała wybrana i spójna podczas przeglądania naszej strony internetowej, dzięki czemu ceny mogą zostać przeliczone na walutę lokalną (użytkownika).

Pisanie recenzji

Pozostawienie recenzji produktu na naszej stronie odbywa się za pośrednictwem innej firmy specjalizującej się w recenzjach. Pomaga nam upewnić się, że recenzje są gromadzone w spójny sposób i że gromadzone przez nich anonimowe dane, takie jak liczba osób, które oceniło produkt 4 gwiazdki, mogą być wykorzystywane przez inne usługi internetowe do pomocy w marketingu lub zapewniania sposobów filtrowania tego, co opinie, które ludzie zostawili. Możesz wybrać, jeśli chcesz pozostawić swoje nazwisko w recenzji, ale pozostawienie anonimowej recenzji jest również opcją. Możesz zobaczyć ich politykę prywatności tutaj, a oni również mają informacje na temat ochronę danych tutaj.

Linki z naszej strony do innych stron internetowych

Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje żadnych linków, które można znaleźć na tej stronie, prowadzących do innych stron internetowych. Witryny te nie są objęte niniejszą Polityką prywatności, a wszelkie pytania dotyczące sposobu, w jaki witryna korzysta z twoich informacji, powinny być kierowane na tę stronę. W miarę możliwości weryfikujemy wszelkie linki, które dodajemy do naszej witryny i upewniamy się, że są określonej jakości. Jeśli masz jakiekolwiek problemy z którąkolwiek z witryn, do których linkujemy, daj nam znać.

Twój dostęp do twoich danych osobowych

W każdej chwili masz prawo dostępu do dowolnych posiadanych przez nas danych osobowych. Możesz to zrobić, wysyłając wiadomość e-mail na adres support-pl@naturecan.com i prosząc o udostępnienie Ci tych informacji. Dane te mogą nie być dostępne w przyjaznym formacie, więc uzyskanie tych informacji w sposób łatwy do odczytania może chwilę potrwać.

Informacje, które zbieramy przy kasie

Kupując przedmiot z naszej strony internetowej, musimy zebrać wystarczającą ilość informacji, aby przyjąć płatność za ten przedmiot, a także informacje o dostawie, abyśmy mogli go wysłać. Prosimy również o numer telefonu komórkowego, ale jest to opcjonalne i używane tylko, abyśmy mogli przesyłać Ci wiadomości SMS o postępach w realizacji zamówienia.

Media społecznościowe

Korzystamy również z mediów społecznościowych do dzielenia się informacjami, a także do reklamowania naszych produktów. Są one przeprowadzane za pomocą poszczególnych platform mediów społecznościowych i jako takie, polityka prywatności będzie specyficzna dla tej platformy i nie będzie objęta niniejszą polityką prywatności.

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Regularnie sprawdzamy naszą politykę prywatności, aby upewnić się, że jest ona jasna, a zawarte w niej informacje są aktualne. Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zmieniona 1 maja 2019 r.