Certyfikat analizy

Wierzymy, że jakość jest kluczem do wszystkich naszych produktów. Dlatego nasze produkty przechodzą siedmiopunktowy proces testowania z certyfikacją zawartości w niezależnym laboratorium. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia pełnej przejrzystości i udostępniamy wyniki naszym klientom. Zobacz nasz Certyfikat Analizy (CoA) poniżej.